תפריט נגישות

סמל בני אוסטר


לאות ולעדות כי
סמל
בני
אוסטר
מ.א. 488906
מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים
בני אוסטר

תיאור העיטור

ביום 19 באוקטובר 1973 הופגזה יחידתו של סמל בני אוסטר שעמדה לצלוח את התעלה; עקב ההפגזה הכבדה נפגעה אחת ממשאיות התחמושת והחלה להתפוצץ, כשהיא מסכנת משאיות תחמושת נוספות.
תחת אש כבדה, פינה סמל בני אוסטר שהיה נהג מיכלית סולר, את המשאיות שחנו בקרבת המשאית הבוערת אל המעוז הסמוך. במעשה זהגילה סמל בני אוסטר אומץ לב, קור רוח ותושייה.

על מעשה זה הוענק לו צל"ש אלוף הפיקוד
תמונת סמל צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל


19/10/1973
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה